Ledere i Frikirken

Eldsterådet i Råde Frikirke: 

Pastor: Jens S. Pedersen

Barne- og ungdomspastor: Astrid Fjeldly Lande

Eldste:

Olav Røyneberg

Ingvar Andreassen

Benthe Søvde

 

Leder for Søndagsskolen:

Ingjerd Bandak

Janne  Andreassen

Diakon:

Rita Fagermoen

Leder for husstyret:

Tor Fagermoen

 

Kontakt oss gjerne på:

rade@frikirken.no

 

Powered by Cornerstone